Eftersom vi skippar mellanhänder så krävs inte så mycket för att skapa ett tryggt och hållbart samhälle. En enkel och närvarande ärlighet mellan producent och konsument skapar en trygg grund i en digital framtid. Bättre kan det inte bli när färre blandar sig i det du äter. Därför är det heller inte svårt att uppfylla Footprintmodellens kriterier.

Varför vill vi analysera och presentera varan? Vi tycker det är viktig information för kunder numera som vill veta mer.  Inte för att bevisa att den är ogiftig, utan för att visa hur ren och bra den är. För att börja förtydliga vad som ingår i råvarans cykel, dels för att kunna utläsa och se vilka växter och djur som trivs bäst av vilka restströmmar och näringsämnen med minst miljöpåverkan, och dels för att börja skapa en igenkännbar, enkel och trygg struktur mellan producent och konsument

Kriterier

FAS 1 –  Från frö till skörd. Från födsel till slakt eller vilt. Förädlarens ansvar

  • Råvaror som säljs odlas eller föds upp i Sverige. Produkter som säljs har sin produktion i Sverige. 
  • Utan bekämpningsmedel eller andra miljögifter. Produktens renhet intygas av producent.

Som enklast behöver det stå ”Utan bekämpningsmedel eller andra miljögifter”. Vill man skriva vilken näringstillsats som används till grönsaksodlingen, eller vilket foder som djuren äter eller om den är vild kan man skriva det. Det marknadsför hållbarhet, kvalitet och smak. Detta presenteras när kunden trycker på en gård som säljer en önskad vara i butiken

  • Renhet 2 steg LCA (Framtid)

 

FAS 2 – Från skörd till paketering/hantering. Förädlarens ansvar

  • Maten paketeras och hanteras i Sverige
  • Förpackningar intygas med min 1 steg LCA (Framtid)
  • Svenska förpackningar (Framtid)

 

FAS 3 – Från paketering/hantering till konsument. Transporter. Förädlarens och Farmer & Butchers ansvar

  • Maten transporteras inom Sverige
  • Transportmedel och drivmedel 1 steg LCA (Snar framtid, fossilfritt)

 

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå