Farmers Market

Gå till butik

Den vegetabiliska mastodonten

En blomstrande näringsrik marknad i en växande agri- och hortikultur. Det finns redan ett stort basutbud av råvaror ute på Sveriges gårdar. Med basutbud menas de råvaror som är typiska för landet som t. ex grönsaker och rotfrukter i Sveriges fall. Även om den vegetabiliska marknaden ser ut att blomstra globalt i jämförelse med andra råvarumarknader så tycker vi att den i Sverige är feldisponerad eftersom vi idag importerar onödigt mycket vegetabilier från utlandet fast det inte behövs.

 

 

Tyvärr läggs många lantbruk i Sverige ner varje år vilket är oacceptabelt i relation till hållbarhetsdimensionerna och tryggheten, samt för färskheten, näringsvärdet och ädelheten hos en råvara. Lantbruken borde istället rustas, växa och satsas på.

 

 

 

Där producenter känner behov av att byta arbetssätt i sin odling av olika skäl, kan t.ex. växelbruk ska vara tillgängligt under enkla och optimerade förhållanden. Växelbruk är inget nytt. Det är en urminnes agrikulturell metod som innebär att man skiftar grödorna på ett fält.  Fält som nöt betar på ena året kan bli en grönsaksodling nästa år. Växtföljden används dels för att inte utarma jorden, dels för att undvika att växtbundna skadedjur och sjukdomar får fäste.

 

Beprövad teknik

Ny teknik och engagemang får stadsodlare att etablera sig i staden. Den nya tekniken ökar också chanserna att bredda säsonger för våra grödor och odla helt nya råvaror.

Växthus utanför Linköping. Ett pilotprojekt som lades ned. Växthuset va projekterat till att ha kapacitet till att odla 500 ton Pak Choi per år. 

Flera stads- och närodlade proteinkällor kommer bli ett faktum, så som linser, olika bönor och quinoa mm, samt fettkällor så som frön och längre fram nötter och avokado. En stor bas av råvaror ger i sin tur en större variabel bas av lokala produkter.

Vilka gödningsmedel och system som producenten använt sig av för att framställa en råvara, kan producenten välja att presentera till kunden på ett tydligt sätt på hemsidan. En livscykelpresentation med några korta meningar för att marknadsföra sin varas kvalitét visas i samband med köpet av en vara. Se även Ädelhet under Footprintmodellen.

Stadsodlat

Mer vegetabilier i området

Växter kan blommas på höjden i växthus, nere i bergrum, på tak och direkt i restaurangerna. Vi vill satsa på de lokala lantbruken samt växthus med teknik att optimera och skapa klimat. Vi vill blanda intressen kring vad som kan odlas i olika typer av växthus och på höjden genom olika system.

Tack vare dagens teknik finns nu möjligheter att odla råvaror på tätare och på höjden som ett sätt är genom hydroponisk odling, där rotsystemet inte blir lika stor och man kan plantera tätare. En jämn tillgång till näring gör så att skörden fortfarande blir riklig, eller i andra system som gör det möjligt där det är trångt. Eller varför inte tekniska system som nu håller på att kontrollera trädblomning. Vi vill ta till vara på olika tekniker för att kunna para ihop dessa där intressen finns ute på lantbruken och i staden. Vi vill förena staden med de lokala lantbruken.

Odlingsarkitektur

På landsbygden och i städer - Tillsammans

Tillsammans skapar odlingsarkitektur ute på landsbygden och i städerna den nya gröna arkitekturen och kulturen. Svenska lantbruk i ett samarbete med stadstekniska odlingar skulle ge landet ett lyft inte bara i energioptimering utan även i en naturligare och vackrare miljö på ett hållbart sätt.

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå