Footprintmodellen

Vårt uppdrag är att göra svenskodlad mat till ett första val för fler konsumenter. Footprintmodellen är en modern och hållbar modell som bygger på ekologin i ett geografiskt område. Modellen ser över näringen i maten och miljön där maten har sitt ursprung hela vägen fram till konsumenten.

 

 

Utan bekämpningsmedel eller andra miljögifter
Inga onödiga tillsatser eller kemikalier
Maximal smak
Minimala transporter
Vattenåtervinning
Klimatsmart
Rena näringsströmmar

 

En svensk ekologisk områdescirkulär modell som ger oss den bästa maten ur ett ekologiskt perspektiv och den mest klimatsmarta maten i förhållande till innehållsvärde, alltid

Footprintmodellen tar oss snabbare till ett renare och självförsörjande Sverige på ett tryggt sätt utan onödiga mellanhänder

 

 

Grunden

Alla råvaror på Farmer & Butcher går genom ett kvalitetssystem som vi kallar footprintmodellen. Modellen utgår från det ekologiska fotavtrycket hos en råvara som har sin livscykel inom ett visst område. I det ekologiska fotavtrycket ingår utöver råvarorna i sig och dess kvalitet även; konsumenter, producenter, förpackningar, transportsträckor och allt där emellan som är med och påverkar i kretsloppet hos råvaran.

Farmer & Butchers kvalitetssystem tar sin början utifrån i ett lands ekologiska fotavtryck. Vi tror på ekologisk och social trygghet samt ekonomisk vinning för ett lands hållbarhet när landet själv kan försörja sina invånare på efterfrågade råvaror. Vi ser många fördelar med att dra den första områdesgränsen vid just länder inom vilka man kan uppfylla självförsörjning av livsmedel. Råvarans distans (transportsträckor) har en betydande roll för det ekologiska fotavtrycket och i slutändan även priset.

Därför är en råvara på Farmer & Butcher alltid: planterad, född, uppvuxen, slaktad, skördad, hanterad, paketerad och transporterad inom samma land som användarna bor och är verksamma i. Läs mer om säljkriterierna här.

Därefter vill plattformen dela in landets fotavtryck i mindre fotavtryck som städer och områden. Detta för att uppfylla en ännu mer lokalare livsmedelsproduktion- och konsumtion med ekonomisk och symbiotisk stadscirkulär tillväxt. Vi vill slippa de onödigt långa transportsträckorna som komplicerar ursprunget vilket gör det svårare att följa för konsumenten. Långa transportsträckor har även visat en negativ inverkan på både färskheten, näringsvärdet och ädelheten hos en råvara samt det ekologiska fotavtrycket i stort.

Footprint - Sverige

För att börja mäta ett fotavtryck behöver vi bestämma avgränsningen av arean för den produktiva ytan som vi vill kunna försörja oss inom - samt återvinna, återbruka eller göra sig av med avfallet

 

Fortsättning

Råvarans kvaliteter

Färskhet (färskvaror), näring, smak och hur ren en råvara är, står för hur attraktiv råvaran är.

Som följd av att krympa råvarornas transportsträckor blir råvarorna utöver att bli fräschare och nyttigare för konsumenten och bättre för miljön, även en växande efterfrågan ute bland producenterna. Lokala lantbruk får bättre chanser att bli en del av den lokala efterfrågan. Just nu ligger en stor del av efterfrågan utomlands fast det inte behövs, en av många anledningar är för att vi inte vet vad som växer och kan växa runtomkring oss. Bra mat existerar nära oss men syns inte

 

Parametrar

Det ingår en del parametrar för att bedöma en råvaras ekologiska fotavtryck. Den mest självklara parametern är Arean som är bestämd och distanser inom den.  Eftersom footprintmodellen fokuserar på ekologin i ett visst område, fokuserar den därför naturligtvis på näringen i den lokala maten och hur ren maten är, (hur ädel den är). Ren näringsrik mat har den avgörande rollen för hur våra kroppar mår och fungerar och har också en betydande roll för det ekologiska fotavtrycket i stort. Dessa tre parametrar hjälper till att betrakta en råvara för vad den är i sin enkelhet och vad det kan skapa för mervärde, för oss människor, och för den biologiska mångfalden för vilket område fotavtrycket gäller.

Lokal mat

Baserat på näring och ekologi - Kalorier och byggstenar

FAS 1 – Från frö till skörd

Ett näringsinnehåll hos en råvara säger mycket om vad den är värd. Det är definitivt ett värde för våra kroppar som hela tiden använder näringen för att göra nya celler av men det är också ett värde för smak. En näringsrik råvara smakar mer och är godare än en näringsfattig. I genomsnitt har människan ett helt nytt skelett var tionde år medans vår yttre hud har bytts ut helt efter en månad. Det säger en del om vår cellreproduktion och varför modellen tycker näringen från ekologin är det viktigaste som finns. Näringsvärdet hos en råvara är något modellen eftersträvar att ha högt i relation till dess fotavtryck. För de varor som näringsvärdet inte är bekräftade på än kommer det angivna näringsvärdet från Livsmedelsverket. Det är viktigt att modellen har ett utgångsvärde på alla produkter. Då kan vi senare mäta och jämföra näringsvärden men framför allt påvisa hur rena och hur höga värdena är i förhållande till utgångsvärdet. Likväl kan vi mäta tidens (sträckans) inverkan på ett rent näringsvärde i förhållande till utgångsvärdet. Näringsvärdet hos en vara visas inne på en produkt.

Renhet

Innan frö hela vägen fram till kunden - Ädel mat verifierad direkt av producent

FAS 2 – Från skörd till paketering och hantering

Vi vill bevara näringen och hålla råvaran ren. Fri från bekämpningsmedel, tillsatser och andra onödigheter. Om ett näringsinnehåll säger en del om vad råvaran är värd, berättar ett rent näringsinnehåll det absoluta värdet. Uppbyggnaden av en råvara beror dels på arvsmassan som ligger latent i fröet. Men en stor del beror också på vad den är uppbyggd med under tiden i sin uppväxt från frö till skörd som tex: jord, vatten, luft, näringstillsatser och resterande omgivning. En råvaras ädelhet påverkas även efter skörd ända fram till förtäring. Alltså är emissioner av flyktiga ämnen som kan tillkomma råvaran lika viktigt att undvika innan skörd som efter skörd. Precis som rent vatten är livsviktigt för oss, är ren mat minst lika viktigt. Rent näringsinnehåll hos en råvara är ett värde av hög standard, speciellt i vår bränsleprocess men likaså gällande smak. Med hjälp av LCA (Livscykelanalys) kan vi följa upp hur rena näringsvärdena blir och nyttan med det. Innan vi har medel att studera ett absolut näringsvärde i modellen och jämföra det med ett utgångsvärde, så har vi den mest fundamentala delen i modellens LCA-metod på plats. Den del om direktinformation mellan förädlare och konsument. Information som återspeglar en varas kvalitet redan från början och vilka som är med och påverkar; hur den odlats, hanterats eller paketerats. Läs om detta när du klickar gårdsnamnet inne på en produkt under rubriken Renhet/LCA.

Distans

Klimatavtryck och kostnad

FAS 3 – Från paketering till konsument

Distansparametern behövs för att exempelvis kunna studera och utläsa korrelationen mellan klimatavtrycket (koldioxidutsläpp bl. a.) och kostnaden för våra transporter hos en råvara. Den kan hjälpa till att kartlägga lönsamheter genom att kunna optimera distributionskedjor mellan köpare, säljare och upphämtningsplats. Distansparameterns utformning just nu är en förenkling av hur den kommer bli utformad vilket är; Xm Gård – Upphämtningsplatser som fasta sträckor. Distansparametern tar även hänsyn till fraktsätt och vill minimera användandet av fossila transportmedel. I dagsläget kan endast post nr i Stockholm presenteras. Distans för en råvara visas bredvid gårdsnamnet inne på en produkt.

Råvaran, producenten och kunden i Footprintmodellen presenteras i sin helhet när kunden skrivit in sitt post nr och trycker på en gård under önskad vara - (Endast post nr i Sthlm)

 

 

 

Varumärkesskyddad åt producenter, konsumenter och biologisk mångfald 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå